Categories
Latest Results

Results: Japan Fukui 9.98 Night Game-29.8.2020

Men 100m (1.0) 1 Aska Cambridge 10.03; 2 Yoshihide Kiryu 10.06; 3 Yuki Koike 10.19; 4 Shuhei Tada 10.21; 5 Soshi Mizukubo 10.27; 6 Seiya Kusano 10.28; 7 Kotaro Iwasaki 10.33 100m prelims h1 (2.6) 1 Yuki Koike 10.20; 2 Seiya Kusano 10.31; 3 Daisuke Miyamoto 10.32; 4 Takumi Kuki 10.34; 5 Takuya Kawakami 10.42, […]