Categories
Latest Results

Results: Japan Fukui 9.98 Night Game-29.8.2020

Men

100m (1.0) 1 Aska Cambridge 10.03; 2 Yoshihide Kiryu 10.06; 3 Yuki Koike 10.19; 4 Shuhei Tada 10.21; 5 Soshi Mizukubo 10.27; 6 Seiya Kusano 10.28; 7 Kotaro Iwasaki 10.33

100m prelims h1 (2.6) 1 Yuki Koike 10.20; 2 Seiya Kusano 10.31; 3 Daisuke Miyamoto 10.32; 4 Takumi Kuki 10.34; 5 Takuya Kawakami 10.42, h2 (1.5) 1 Shuhei Tada 10.18; 2 Soshi Mizukubo 10.26; 3 Kirara Shiraishi 10.31; 4 Shodai Hirano (2001) 10.35; 5 Tatsuro Miyagi 10.41; 6 Hiroaki Yabashi 10.46; h3 (0.9) 1 Aska Cambridge 10.05; 2 Yoshihide Kiryu 10.07; 3 Akihiro Higashida 10.21; 4 Kotaro Iwasaki 10.30; 5 Narihito Kuwata 10.34; 6 Shota Hara 10.40; 7 Yuki Hirao 10.47; 8 Yuta Kawanishi 10.49

200m (0.8) 1 Keigo Yasuda 20.71; 2 Koki Ueyama 20.72; 3 Jun Yamashita 20.89; 4 Yuichi Kobayashi 21.20; 5 Koki Kasatani 21.22

200m prelims h1 (2.5) 1 Jun Yamashita 20.86; 2 Kotaro Yamaji 20.86; 3 Keisuke Sasaki 20.88; 4 Masafumi Naoki 21.09; 5 Naoto Hirano 21.25; h2 (1.8) Koki Ueyama 20.72; h3 (1.5) 1 Keigo Yasuda 20.61; 2 Koki Kasatani 20.65; 3 Kazuma Higuchi 20.68; 4 Yuichi Kobayashi 20.99

110mh (1.4) 1 Taio Kanai 13.27; 2 Shun-ya Takayama 13.34; 3 Shuhei Ishikawa 13.39; 4 Shusei Nomoto 13.45; 5 Ryota Fujii 13.58; 6 Yusuke Takahashi 13.60; 7 Genta Masuno 13.62; 8 Anthony Kuriki 13.64

110mh prelims h1 (2.4) 1 Shun-ya Takayama 13.46; 2 Yusuke Takahashi 13.54; 3 Shusei Nomoto 13.63; 4 Anthony Kuriki 13.65; 5 Mizuki Kondo (2003) 13.79; h2 (1.5) 1 Ryota Fujii 13.57; 2 Higashi Ishida-Thomas 13.83; 3 Takumu Furuya 13.86; 4 Wataru Yazawa 13.91; h3 (2.0) 1 Taio kanai 13.33; 2 Shuhei Ishikawa 13.48; 3 Genta Masuno 13.64; 4 taiga Yokochi 13.67; 5 Hideki Omuro 13.84

Long Jump- 1 Hiromichi Yoshida 8.05 (2.7) and 7.86 (1.9); 2 Daiki Oda 8.04 (2.5); 3 Kakeru Komori 7.84 (2.9) and 7.72 (1.1); 4 Shotaro Shiroyama 7.75 (1.8); 5 Hiroshi Tebira 7.75 (2.3); 6 Kota Minemura 7.69 (2.1) and 7.51 (2.0); 7 Tenju Togawa 7.66 (2.1) and 7.61 (1.8); 8 Koki Fujiwara 7.61 (2.1) and 7.58 (1.5); 9 Shintaro Minami 7.48 (0.6)

Women

100m (1.1) Remi Tsuruta 11.48; 2 Aiko Iki 11.62; 3 Kanako Yuasa 11.65; 4 Yuna Miura 11.67; 5 Ichiko Iki 11.77; 6 Arisa Kimishima 11.79

100m prelims h1 (2.7) 1 Aiko Iki 11.65; 2 Arisa Kimishima 11.68; h3 (2.9) 1 Remi Tsuruta 11.53; 2 Kanako Yuasa 11.54; 3 Yuna Miura (2002) 11.65; 4 Chiaki Nagura 11.69; 5 Ichiko Iki 11.73

100mh (2.1) 1 Masumi Aoki 12.87; 2 Asuka Terada 12.93; 3 Chisato Kikoyama 13.10; 4 Miho Suzuki 13.12; 5 Hitomi Shimura 13.14; 6 Mako Fukube 13.36; 7 Megumi Henpuhiru 13.58; 8 Ayumi Kobayashi 13.58

100mh prelims h1 (2.3) 1 Asuka Terada 12.92; 2 Miho Suzuki 13.15; 3 Nana Fujimori 13.40; 4 Marumi Kanai 13.41; 5 Miku Fujiwara 13.45; 6 Maki Shimano (2001) 13.49; h2 (3.7) 1 Chisato Kiyoyama 13.03; 2 Ayumi Kobayashi (2001) 13.29; 3 Mako Fukube 13.29; 4 Megumi Henpuhiru 13.30; h3 (1.7) 1 Masumi Aoki 13.08; 2 Hitomi Shimura 13.27; 3 Hitomi Nakajima 13.36

By discernsportblog

Former sprinter, Taewondo and Badminton Player. Sport Physiotherapist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.