Categories
Latest Results

Results: 25-10-2020 Japanese Meet

Kitakyushu (Japan), 25.10.2020 Men 200m (2.4) 1 Akira Matsumoto 20.69 (20.93 (1.6) 1h1); 2 Shoichi Kobayashi 20.81 (21.04 (1.6) 3h1); 3 Shota Hara 20.97 (21.03 (1.6) 2h1); 4 Masamitsu Shirakata 21.06; 5 Daiko Kobayashi 21.09; 6 Rion Kotake 21.23; 7 Daisei Fujimura 21.24 Women 200m (3.4) 1 Hirari Watanabe 23.62 (24.13 (1.7) 1h); 2 Maki […]